NLP

Hvad kan NLP terapi

Hos Sundt Sind anvender jeg NLP både til erhvervsfolk, sportsfolk, samt mennesker som ønsker at yde deres bedste og være den bedste version af dem selv og ikke mindst, at de ønsker at komme i mål med de mål de har sat for deres liv, karriere, sport mv.

Det er her NLP anvendes til at lave en hensigtsmæssig strategi i sindet, som gør det nemmere at nå sit mål.

Jeg anvender også NLP i mine hypnose behandlinger, som gør at behandlingen har stor effekt, da NLP har en række stærke terapeutiske værktøjer til varig forandring.

Mange af dine ressourcer og strategier er ubevidste og nogle er uhensigtsmæssige og begrænsende. Med NLP ændrer man på dette.

Værdier

I terapien klarlægges dine værdier, fordi det er vigtig, at det mål du har sat dig har en høj værdi i dit værdihierarki, ellers når du ikke i mål.

Du kan have modstridende værdier, som f.eks., at du vil tabe dig, men en af dine højeste værdier og som er vigtigt for dig, er at du bare skal slappe på sofaen, hygge dig med god mad og vin. Den af de to værdier som ligger højt – vil vinde…

Hvorfor er NLP terapi så effektivt

NLP er en terapiform der anerkender, at vores sind har sit eget ”sprog”, sin egen ”kodning” i form af indre følelser, lyde, ord og billeder, som hjernen har lagret og tolker nuet ud fra.

Denne ”tolkning” kan i nogle tilfælde være uhensigtsmæssig, begrænsende og/eller føre til fobier, angst og lignende, hvis man ikke får ændret på disse ”negative kodninger”.

Uhensigtsmæssige ”kodninger” kan man ændre på med NLP terapi. Man kan med NLP kortlægge og ændre på den måde vi sanser, føler og reagerer på. Terapien rummer store muligheder for forandring og udvikling i den retning du ønsker.

”Vi har hver vores model af verden”,

”Mennesker gør det så godt de kan, ud fra de forudsætninger de har”

– Disse udsagn fra NLP´s ”fædre”; Bandler og Grinder, er forudsætninger når man laver terapi med NLP.

Hvad er NLP?

Forkortelsen NLP står for Neuro Lingvistisk Psykologi.

Navnet henviser til kommunikation og psykologi, og rummer effektiv og anvendelig viden om kommunikation, samt en lang række stærke terapeutiske værktøjer til forandring. NLP er en moderne psykologiform. Som basis for denne psykologi er ”modellering” = efterligning af kompetencer, ressourcer og dygtighed hos andre, eller sig selv, på områder hvor man fungerer godt.

Mange af dine ressourcer og strategier er ubevidste.

Historien om NLP terapi

To amerikanere, Richard Bandler, IT-og psykologistuderende og John Grinder, sprogprofessor, begyndte i 1970érne at studere mennesker, som på hver deres felt var kompetente og dygtige. Ud fra de resultaterne de fik, skabte de nlpterapi.

Hypnoterapiens fader Milton Erickson, var en af de eksperter Bandler og Grinder studerede og derfor er NLP og den moderne hypnoterapi nært beslægtede og det er derfor oplagt og meget naturligt at arbejde med en kombination af NLP terapi og hypnoterapi.