HYPNOTERAPI

Hvad kan hypnose som terapiform

I Hypnoseterapi arbejder man med de følelser, som ligger bag dit problem. Jeg arbejder med NLP teknikker i hypnose, samt andre psykoterapeutiske teknikker. I hypnose arbejder man i underbevidstheden og det er der alle vaner, følelser, erfaringer er. I trance og i din underbevidsthed er dine problematikker tilgængelige og lettere at ændre, det gælder også mere komplekse problemer.

Dit ubevidste sind indeholder alle dine ressourcer og informationer, der ikke umiddelbart er tilgængelige i dit bevidste sind. Derfor er det så effektivt at arbejde i hypnose med dit ubevidste sind, da det er her der er forklaringer og løsningen til dit problem skal findes og behandles.

Vedvarende ændringer af dit problem

I hypnose går det ofte hurtigere at lave varige forandringer end ved samtale terapi, da vi derved ikke  vedligeholder og forstærker dit problem, ved igen og igen at tale om problemet. Derfor er Hypnoterapi en effektiv og nænsom form for terapi.

Ved behandling med Hypnoterapi aktiveres dine egne ressourcer i hypnosen og derved får du en ofte varig ændring af dit problem.

Sundt Sind badebro, angst, hypnose, nlp, depression, stress, jalousi, rygestop

HVOR MANGE SESSIONER SKAL DER TIL?

Antallet af sessioner afhænger at dit problem og om du er klar til at slippe det. Andre og nogle gange også ældre komplicerede problematikker tager ofte lidt længere tid og kræver et forløb. Andre udfordringer som en fobi kan ofte ændres på 2-3 sessioner, men det kommer an på hvad der ligger bag ved problemet af følelser og situationer mv.

Det er dig som klient, der har ansvaret for at lave de forandringer som du ønsker. Jeg har som Hypnoterapeut de teknikker og den faglige viden til, at guide og hjælpe dig til at få den varige forandring du ønsker.

Ofte oplever mine klienter, at deres ubevidste sind fortsætter med at forbedre deres livskvalitet på en række områder af deres liv, længe efter at de er holdt op med at komme her på min klinik.

En session hos Sund Sind foregår i hypnose og tager udgangspunkt i dig som klient

Hypnose – fysisk, mental og følelsesmæssig healing

Hypnoterapi en mulighed for dyb fysisk, mental og følelsesmæssig healing. En mulighed som er tilgængelig for alle, også dig. Det at du har et mønster og at tingene gentager sig igen og igen, er et symptom på at du er ude af kontakt med en væsentlig del af dig selv – din underbevidsthed. Hypnose er enestående til at skabe en tilstand af afslappethed, åbenhed og modtagelighed, så disse mønstre kan opløses og forandres på et dybere niveau.

Hypnoterapi og hypnose har været behandlingsform i mange år, som en særdeles effektivt og kraftfuld terapeutisk metode. Forklaringen på dette faktum er helt enkel, fordi hypnosen og hypnoterapien beskæftiger med det ubevidste sind, hvor 90% af dine ressourcer, endnu ikke er fuldt udnyttede. Med hypnose og hypnoterapi kan du få adgang til dit sinds kraftfulde ressourcer og dermed muligheden for at skabe dyb og varig forandring.

Sådan foregår en session hos Sundt Sind

Først har vi en samtale, hvor jeg anvender NLP kommunikation. Her får jeg en beskrivelse af dit problem, hvordan du ønsker at have det i stedet for, hvor attraktivt er det for dig at komme i mål med din udfordring, hvilke ressourcer har du tilstede for at komme i mål med dit ønske mv. Jeg afdækker også din personlighedstype og værdier. Alt dette for at kunne tilpasse min behandling lige til dig og den måde du bedst tager imod de forandringer som skal laves.

Derefter sætter jeg dig i trance og begynder terapi sessionen under hypnose. Den hypnose tilstand du kommer i minder meget om den tilstand, du er i når du ”dagdrømmer” eller ”falder i staver”. Her hos Sundt Sind definerer jeg hypnose som den mentale afslapningstilstand, som du bringer dig selv i efter jeg har guidet dig i trance. En tilstand af dyb mental afslapning, hvor der er nemmere adgang til dit ubevidste sind og dine følelser.

En session varer 1 ½ time.